แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งชำระเงิน

*** เมื่อท่านได้เข้าสู่หน้านี้แล้ว แสดงว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางร้านเรียบร้อยแล้ว

 

    หลักฐานการโอน/Evidence Attachment