ดนตรีบำบัด ไม่ต้องป่วยก็ฟังได้

หลายครั้งที่ดนตรี ใช้เป็นสื่อกลางที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคน เล่นดนตรี คนแต่ง คนร้อง หรือคนฟังทุกคนสามารถเชื่อมโยงถึงกันจากดนตรีเท่านั้น ดนตรียังสามารถให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดหนึ่งในนั้นก็คือ ”ดนตรีบำบัด” ที่เรากำลังพาเพื่อนๆ ไปดูนั่นเอง

ดนตรีบำบัดคืออะไร

ศาสตร์ที่นำดนตรีหรือองค์ประกอบทางดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาสุขภาวะของร่างกายและจิตใจ โดยเป้าหมายของดนตรีบำบัดจะไม่ได้เน้นที่ทักษะด้านดนตรี แต่จะเน้นด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ ที่มีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนที่ได้รับการบำบัด อีกทั้งดนตรีบำบัดยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายบริบทนอกจากสถานพยาบาล เช่น บ้าน สถานศึกษา เป็นต้น

ประโยชน์จากดนตรีบำบัดที่ไม่ป่วยก็ฟังได้

แน่นอนว่าดนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้น เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องความผ่อนคลาย ความเครียดแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การบำบัดดนตรีกับผู้ที่มีอาการเครียดแต่ไม่ถึงกับมีอาการซึมเศร้าเพื่อช่วย ลดความวิตกกังวลจากเรื่องต่างๆ ที่ผู้มีอาการประสบมา หรือการทำดนตรีบำบัดควบคู่กับการกายภาพบำบัดก็จะช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและพัฒนาทักษะการเคลือนไหวให้ดียิ่งขึ้น